La llegada del ferrocarril a Calahorra en 1863

Cinca Martínez, José Luis

2003, n. 8, p. 169-204